TASI

Teràpia Avançada de Salut Integral

Benestar per a cos i ment

TASI, o Teràpia Avançada de Salut Integral és una teràpia que treballa el camp energètic de l’individu, alliberant totes aquelles distorsions o bloquejos en qualsevol dels nostres cossos (físic, emocional, mental, etc.) que originen i sostenen un o més símptomes.

Quan s’alliberen les distorsions que s’han originat i que es troben sostingudes i alimentades per creences, memòries, herències o qualsevol factor de distorsió o energia en disharmonia, desapareixen els símptomes, ja siguin físics, emocionals o mentals.

Ens referim a creences limitadores sobre mi mateix o sobre el món que m’envolta (jo no sé, jo no puc, jo no mereixo, la vida és dura, la vida és un esforç constant i infinitat d’elles), d’herències conflictives dels nostres ancestres que ens ocasionen conflicte a nivell físic, mental i/o emocional, i ens referim a memòries traumàtiques mentals o a nivell de memòria cel·lular.

També ens referim a qualsevol altre factor de distorsió.

Tu ets l'Ésser en qui els teus ancestres han confiat per transmutar el seu dolor, el teu dolor, en harmonia.
GRÀCIES.

TASI

Simplement treballem el símptoma i tota la programació subconscient que el genera. No necessitem conèixer quina és aquesta programació: ni la creença limitadora, ni l’herència discordant, ni allò que ens va passar i ens va traumatitzar i que roman amagat en algun racó del nostre subconscient.

Utilitzem el símptoma perquè el nostre ésser alliberi l’origen, tan simple com això… tan quàntic com això. “Desfem un nus i tot es recol·loca per si mateix”.

Una sessió TASI no requereix obligatòriament la presència de l’individu a tractar, la qual cosa ens facilita el procés si, tal com passa de vegades, el treball realitzat requereix d’alguna revisió. Cal destacar que en molts casos la TASI actua de manera molt ràpida i, sovint, clarament perceptible, des de la primera sessió.

Així com podem partir d’un símptoma concret per a desenvolupar una sessió, podem partir també de qualsevol altre referent, com per exemple, d’una etapa de vida, un record, una creença, etc.

Una sessió molt interessant és la sessió TASI de naixement. En ella revisem els factors de distorsió adquirits durant la concepció, gestació, naixement i primera etapa de la infància. És important alliberar distorsió d’aquestes quatre etapes ja que en elles s’acumula gran part del “programa” base que ens ha de conduir d’ara en avant i que va a configurar la nostra salut a nivell integral, les nostres percepcions així com la manera de relacionar-nos amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.

La TASI s’aplica majoritàriament en sessions individuals, però és una fantàstica eina per resoldre conflictes interpersonals.

Tot l’exposat fa que la Teràpia Avançada de Salut Integral sigui una GRAN eina per al nostre benestar, tant per la seva simplicitat i comoditat com per l’alt nivell de resultats que ofereix.

I em sento infinitament agraïda per haver-la rebut i desenvolupat i molt feliç de compartir-la.

GRÀCIES ♥

També fem servir de manera molt efectiva la TASI per resoldre qualsevol tipus de conflicte entre dos o més individus

Tots som energia. Per això, la TASI és totalment efectiva també en animals, oferint-nos molt bons resultats

La MediTASI és el resultat de fusionar la meditació guiada i la TASI, potenciant d’aquesta manera, els beneficis que ambdues ens ofereixen

Parts que composen una sessió TASI

Bàsicament són tres parts: Sobre la teva herència ancestral, sobre tu, sobre el conflicte. Sents que hi ha conflictes en la teva salut física, mental o emocional que no hi ha manera de resoldre?

PRIMERA PART

Molt sovint trobem l’origen del símptoma en energia que ha quedat atrapada o bloquejada, d’experiències traumàtiques viscudes pels nostres avantpassats. Aquests bloquejos, que són energia en disharmonia, van passant als descendents en forma de potencial o de repetició textual o simbòlica.

El dolor, per deixar de ser dolor, necessita ser reconegut, escoltat. Mentre això no succeeixi, anirà recorrent generacions buscant una porta de sortida a la llum.

La TASI, o Teràpia Avançada de Salut Integral, com a teràpia energètica, revisa sempre el component d’herència ancestral present al símptoma, que sol ser de percentatge molt elevat.

M’encanta aquesta primera part de la sessió perquè ens ofereix gran part de les solucions i perquè dissol la sensació d’impotència davant alguns dels nostres conflictes. També perquè tot bloqueig heretat, un cop alliberat. ja no torna. Queda alliberat DEFINITIVAMENT. I no només en l’individu tractat, en tota la seva cadena ancestral fins a arribar a l’ancestre del què parteix el conflicte.

Tu ets l’Ésser en qui els teus ancestres han confiat per transmutar el seu dolor, el teu dolor, en harmonia.

GRÀCIES.

SEGONA PART

La segona part de la sessió TASI s’ocupa de revisar l’energia bloquejada amb origen en tu mateix/a i que alimenta el mateix conflicte. Aquí podem, de vegades, prendre consciència sobre certs mecanismes emocionals que ens perjudiquen o limiten.

TERCERA PART

Finalment, posem l’atenció en el símptoma directament, per si pot desvetllar altres components. Aquí contemplem tota la resta d’elements que alimenten la distorsió com ara creences, memòries i disharmonies de qualsevol tipus..

I aquesta és la qüestió, alliberar allò que ens oprimeix, que ens limita, que ens impedeix gaudir, ja que gaudir hauria de ser sempre la nostra prioritat. És hora d’alliberar els vestits vells i d’escollir-ne un de nou per caminar per la vida que sigui digne de qui tu Ets, a la teva mida, a la teva alçada… al teu gust!